Kategoria: Aktualności

Efektywne strategie negocjacyjne: klucz do sukcesu w biznesie

Negocjacje są fundamentalnym elementem świata biznesu, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu trwałych relacji i osiąganiu korzystnych warunków współpracy. Aby negocjacje przyniosły oczekiwane rezultaty, konieczne jest zastosowanie przemyślanych strategii, które uwzględniają zarówno cele biznesowe, jak i możliwość budowania pozytywnych relacji między stronami. Więcej na LinkedIn

CSR w praktyce

Biznes na miarę XXI wieku – CSR w praktyce W dobie rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz zrównoważony rozwój stają się nie tylko wyznacznikami nowoczesności przedsiębiorstw, ale przede wszystkim kluczowymi elementami ich strategii. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne czy kryzysy ekonomiczne, firmy są coraz częściej postrzegane…

Jak skutecznie rozwijać firmę?

W spotkaniu będziemy rozmawiać o kluczowych aspektach prowadzenia firmy, aby zapewnić jej rozwój i sukces na rynku. Na początek omówimy to, czy w firmie mogą istnieć problemy, których jako właściciele nie dostrzegamy. Następnie odkryjemy, jakie narzędzia do zarządzania firmą warto wdrożyć i kiedy jest na to odpowiedni moment. Poruszymy również temat, jakie wskaźniki są istotne…

Jak upadają firmy?

W spotkaniu skupimy się na tematyce upadłości przedsiębiorstw oraz metodach ratowania zagrożonych firm. Rozpoczynamy od dyskusji na temat momentu, w którym firma może upaść, a także konsekwencji dla przedsiębiorcy, który nie złoży wniosku upadłościowego w odpowiednim czasie. Dowiemy się również, kiedy istnieje jeszcze szansa na reakcję i naprawienie sytuacji. Omówimy także istotę restrukturyzacji oraz podkreśli,…

Ryzyko w przedsiębiorstwie to codzienność czy ekstremalne przypadki?

Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem strategii każdego przedsiębiorstwa, pozwalającym nie tylko na minimalizację potencjalnych strat, ale również na wykorzystywanie pojawiających się możliwości. Centralną rolę w tym procesie odgrywa identyfikacja ryzyka, która umożliwia organizacjom zrozumienie i przygotowanie się na różnorodne zagrożenia. Skuteczna identyfikacja ryzyka wymaga zrozumienia i analizy potencjalnych zagrożeń dla przedsiębiorstwa, jak również ustalenia czynników…

Zarządzanie pracownikami – jak robić to lepiej?

Z tego filmu dowiesz się, czy introwertyk może dobrze zarządzać zespołem, co jest najtrudniejszego w zarządzaniu, jak ważne są naturalne predyspozycje, czy turkusowe organizacje mają sens, jak radzić sobie z oporem pracowników przed wprowadzanymi zmianami w firmie, jak dobrze przeprowadzać procesy sukcesyjne w firmie, jak dobrze zarządzać pracownikami. https://www.youtube.com/watch?v=8AtxwF91lc0

Dlaczego najemny prezes jest nieskuteczny?

Interim Manager to zewnętrzny, tymczasowy menadżer zatrudniany do firmy w celu realizacji określonego planu czy zadania. Często jest nim nazywany również najemny prezes zarządu. Na potrzeby artykułu przyjmijmy, że jest to ogólnie osoba zatrudniana/powoływana przez udziałowców lub akcjonariuszy do zarządu spółki. Jako Interim Manager oraz konsultant zarządu i właścicieli spółek kapitałowych zauważam pewne prawidłowości, którymi…