Dlaczego najemny prezes jest nieskuteczny?

Interim Manager to zewnętrzny, tymczasowy menadżer zatrudniany do firmy w celu realizacji określonego planu czy zadania. Często jest nim nazywany również najemny prezes zarządu. Na potrzeby artykułu przyjmijmy, że jest to ogólnie osoba zatrudniana/powoływana przez udziałowców lub akcjonariuszy do zarządu spółki.

Jako Interim Manager oraz konsultant zarządu i właścicieli spółek kapitałowych zauważam pewne prawidłowości, którymi chciałem się z tobą podzielić, gdyż uważam, że ta problematyka dotyka wielu udziałowców i akcjonariuszy.

Więcej informacji na LinkedIn

Related Posts